Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sverre Faaberg and The Young Ones

Også kjent som: Davy Dean And The Swinging Ballades

Sverre Faaberg, Kåre Iversen, Svein Petterson, Kjell Askeland & Johnny Gjertsen.

Sverre Faaberg, Kåre Iversen, Svein Petterson, Kjell Askeland & Johnny Gjertsen.