Gjør endringer

Sven Wisløff Nilssen

Medvirker på

Adventsangerne
En ny jublende sang oversetter
1993