Gjør endringer

Sven du Rietz

Medvirker på

Freddy Kristoffersen
Freddy Kristoffersens 40 beste komponist
1992
Ole Ivars
Lørdagskveld komponist
1992