Gjør endringer

Svein K Løndal

Medvirker på

Knut Buen
Med Slåttespel som Kall komponist
2000
Knut Buen
Der og da komponist
1999
Håkon Høgemo
Utla komponist
1992