Oversikten viser revisjonshistorikk for Svein Erik Tandsæther

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 17.07.2013 16:38 MaritJ