Gjør endringer

Sund Kyrkjekor

Medvirker på

Johannes Kleppevik
Tramp & Trall utøver
1995