Oversikten viser revisjonshistorikk for Strøm

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 23.05.2013 12:19 MaritJ