Oversikten viser revisjonshistorikk for Stilleben (Bergen)

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 05.12.2012 09:15 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, sted 05.12.2012 09:13 MaritJ