Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Stille Natt

Opptak fra "Stille natt"- turné med Rune Larsen m. fl.

Opptak fra "Stille natt"- turné med Rune Larsen m. fl.

Medvirker på

Tor Endresen
Min jul med venner & familie ensemble
2011