Oversikten viser revisjonshistorikk for Stig Jøraholmen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 05.07.2013 09:28 MaritJ