Oversikten viser revisjonshistorikk for Stian Vilming

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 07.08.2020 12:34 yrklark