Oversikten viser revisjonshistorikk for Sten Nilsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, bilder 28.11.2020 16:05 nag2rom
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 03.10.2012 20:44 MaritJ