Oversikten viser revisjonshistorikk for Stein Ståle

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 12.07.2013 21:19 MaritJ