Oversikten viser revisjonshistorikk for Stein Randgaard

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse 30.03.2013 00:27 VildeR
fødsel/opprinnelse, sted, medlemmer 30.03.2013 00:26 VildeR
fødsel/opprinnelse, bilder 30.03.2013 00:22 VildeR