Oversikten viser revisjonshistorikk for Steff Nevers

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 01.11.2013 14:56 ASK64