Oversikten viser revisjonshistorikk for Stefan Spång

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 01.07.2016 08:14 yrklark