Oversikten viser revisjonshistorikk for Stankelbein

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
lenker, fødsel/opprinnelse 08.11.2018 09:39 Askerrecords
fødsel/opprinnelse 05.11.2018 23:14 Askerrecords
navn, fødsel/opprinnelse, sted 18.08.2018 20:12 Askerrecords