Oversikten viser revisjonshistorikk for Ståle Stålmann Kverndokk

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 04.10.2012 23:40 stalekverndokk