Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sprøyters

Dannet: 1978
Splittet: 1979

Medlemmer

Kjetil Andersen Trommer & grytelokk (1978 - 1979)
Petter Baarli Gitar