Oversikten viser revisjonshistorikk for Solgunn Ivana Valstad

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 22.05.2013 08:18 MaritJ
fødsel/opprinnelse 21.05.2013 22:03 froedis
fødsel/opprinnelse, bilder 21.05.2013 22:03 froedis
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 21.05.2013 22:00 froedis