Oversikten viser revisjonshistorikk for Sofian

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, biografi, sted, medlemmer 10.12.2012 21:01 MaritJ
alias, fødsel/opprinnelse, biografi 10.12.2012 20:49 MaritJ
navn, alias, fødsel/opprinnelse 10.12.2012 20:48 MaritJ