Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Small Affairs

Også kjent som: Boys Don't Cry

Medlemmer

Eivind Fivelsdal Keyboards, backing-vocals, programmering.
Giert Clausen Vokal og programmering.
Svein Harfjeld Trommer, backing-vocals, programmering.