Gjør endringer

Sivert Snaar

Medvirker på

Gunnbjørn Hauknes, Majken Carlsson
Vals til Majken arrangør
1997