Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Simen Krogstie Lagesen

Medlem i

Heroes & Zeros Bass, keyboards