Gjør endringer

Sigvat Kirkedelen

Medvirker på

Embrik Bergaplass
Spelemann /sitert/
2003