Oversikten viser revisjonshistorikk for Sigvald Tveit

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 20.12.2012 14:19 BAnna