Gjør endringer

Sigurd Rydland

Medvirker på

Adventsangerne
En ny jublende sang oversetter
1993