Gjør endringer

Sigrid Marie Bjerkestrand

Medvirker på

Barnekoret Levende Lys, Eli Kristine Smebye
Fortell - fra det gamle testamente utøver
1997
Diverse artister
Hosianna! utøver
1994