Oversikten viser revisjonshistorikk for Sigmund Lillebjerka

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 16:05 MaritJ