Oversikten viser revisjonshistorikk for Sigmund Bade

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 15:59 MaritJ