Oversikten viser revisjonshistorikk for Sigbjørn Nedland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 25.06.2017 15:19 karjo