Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Shel Silverstein

Født: 25. september 1930
Død: 10. mai 1999

Amerikansk forfatter, artist og låtskriver som hadde mange morsomme sanger. Øystein Sunde har brukt noen
av hans sanger, bl.a. "D'ække lett å væra kul" er egentlig Shel Silversteins tekst som har veldig mange av de samme
poengene som Øystein Sunde har greidd å gi norsk språkdrakt.

Amerikansk forfatter, artist og låtskriver som hadde mange morsomme sanger. Øystein Sunde har brukt noen
av hans sanger, bl.a. "D'ække lett å væra kul" er egentlig Shel Silversteins tekst som har veldig mange av de samme
poengene som Øystein Sunde har greidd å gi norsk språkdrakt.