Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Scott Vastal

Banjo

Banjo

Medvirker på

Øystein Sunde
Sånn Er'e Bare
2005