Oversikten viser revisjonshistorikk for Sara Marielle Gaup

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
lenker, fødsel/opprinnelse, biografi 09.12.2012 12:41 MaritJ
fødsel/opprinnelse, sted 09.12.2012 12:32 MaritJ