Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ruth Marthea Mosvold Hogga

Født: 1991

Medvirker på

Ellen Frøysaa Utne, Jubilo
Rent mel i posen utøver
2003