Oversikten viser revisjonshistorikk for Rune Ståle Brautaset

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 08.07.2013 11:27 MaritJ