Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Roy Stenersen

Medlem i

Banana Airlines Gitar
Vante Folk Gitar

Medvirker på

Banana Airlines
Banana airlines flyr igjen utøver
1988