Oversikten viser revisjonshistorikk for Rolv Wesenlund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 26.07.2016 19:00 karjo
biografi, sted 19.08.2013 07:48 MaritJ