Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Rolfs Pris

Medlemmer

Kåre Virud 1972
Rolf Aakervik

Medvirker på

Diverse artister
Fløtt deg EEC, du står i veien for sola utøver
1972