Oversikten viser revisjonshistorikk for Rolf Søder

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 19.09.2020 20:08 nag2rom