Oversikten viser revisjonshistorikk for Rolf S. Svendsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 08.12.2012 16:42 MaritJ