Gjør endringer

Rolf O Karlberg

Medvirker på

Bodil Haug
Snart lyset sig mon svinge sitert musikk;sitert tekst
2005