Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Rolf M. Andersen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 29.03.2016 15:42 ASK64
navn, fødsel/opprinnelse 29.03.2016 15:40 ASK64