Oversikten viser revisjonshistorikk for Rolf Bjørnstad

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 31.12.2019 01:19 tjern