Oversikten viser revisjonshistorikk for Robert Post

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 11.11.2013 12:36 ASK64
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 11.11.2013 11:38 ASK64