Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Revolvermagasinet

Også kjent som: The Revolvers

Radioprogram der bl.a. Otto Jespersen,Charlo Halvorsen og Stig Holmer intervjuet kjente norske politikere og andre personligheter på en spesiell måte.

Radioprogram der bl.a. Otto Jespersen,Charlo Halvorsen og Stig Holmer intervjuet kjente norske politikere og andre personligheter på en spesiell måte.