Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

René Jansen (R.I.P)

Født: 20. august 1969
Død: 3. desember 2014
Også kjent som: Decay Lust
Fra: Sarpsborg

Medlem i

Cadaver Bass
Decay Lust Bass
Loader

Medvirker på

Decay Lust
Poser Death
1987