Gjør endringer

Renate Lernes

Medvirker på

Norske Kammersangere
Toner til Jul utøver
2001