Oversikten viser revisjonshistorikk for Reidar Brendeland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 15.09.2013 14:54 MaritJ
fødsel/opprinnelse 21.06.2013 08:34 MaritJ