Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ragnar Vigdal

Født: 19. november 1913
Død: 15. februar 1991
Fra: Luster